Niet gecategoriseerd

Twee middenstandswoningen in Noordwijk.

Twee middenstandswoningen in Noordwijk. Links bakkerij Veldman en rechts de kruide-nierswinkel van Roelf Vogelzang. Omstrecks 1983 afgebroken. Daar is nu een parkeerter-rein.De foto is gemaakt

Lees verder >>
De haven van Roden omstreeks 1925
Niet gecategoriseerd

Haven van Roden in 1925

Een foto uit 1925 waarop een overzichtsfoto te zien valt van de Roder haven omstreeks 1925. Roden was ook in die tijd al een toeristische

Lees verder >>