De Provincialeweg te Sebaldeburen. In het eerste huis links woonde T. Oldenburger en daarnaast J.Smeding.

De Provincialeweg te Sebaldeburen. In het eerste huis links woonde T. Oldenburger en daarnaast J.
Smeding. Het derde pand is een dubbele woning, waarvan de oostkant werd bewoond door weduwe
Folgerts. Naast haar woonde J. Klamer en daarna E. Kamminga. Aan rechterkant van de weg ziet men de
boerderij van E. Kranenborg. Sinds 1959 wordt het pand bewoond door P.C. Wisse. In het tweede en derde
huis aan de rechterkant