De Dorpsstraat (nu Nieuweweg) te Nuis omstreeks 1940.

De Dorpsstraat (nu Nieuweweg) te Nuis , omstreeks 1940. Rechts zien we de rails van de tram van Groningen naar Drachten, bekend als de Drachtster Tram. Ter hoogte van het groepje fietsers is de Van Teijenslaan.