Twee middenstandswoningen in Noordwijk.

Twee middenstandswoningen in Noordwijk. Links bakkerij Veldman en rechts de kruide-
nierswinkel van Roelf Vogelzang. Omstrecks 1983 afgebroken. Daar is nu een parkeerter-
rein.De foto is gemaakt in 1954.