G. Kloosterman.  De autobussen waren van de G.A.M.  (Grootegaster Autobus Maatschappij). In Doezum

Een foto uit de dertiger jaren bij de woning van Lubbe Renkema, toen bewoond door G. Kloosterman.  De autobussen waren van de G.A.M.  (Grootegaster Autobus Maatschappij).  De ondernemers waren Fokke Nauta, Lubbe Renkema, Jan Visser en Jurjen Lieffering.  Op de foto: met witte jas Joh.  van der Molen, mevr.  B. Veenema en L. Renkema.  In de bus zit F Nauta.  Staande met pijp H. Stavasius.  De GA.M werd overgenomen door de N.A.D.O., die later werd weer omgedoopt in G.A.D.O.