De Westereg te Noordwijk, omstreeks 1940.

De Westereg te Noordwijk, omstreeks 1940. In de eerste vier Huizen aan de rechterkant wonen respectievelijk, De Wind, Meester Toonstra, Zwart en R. van der Velde.