KornhornDe Noordwijkerweg ter hoogte van de Snipperij.

Kornhorn
De Noordwijkerweg ter hoogte van de Snipperij. Hier zie je de situatie zoals die in 1949 was. Op deze plaats moet een tolhek gestaan ​​hebben. Op 26 april 1865 besloot de gemeenteraad dat er overleg gevoerd zal worden met Marum over tolheffing. Op 1 juni 1866 wordt Bronno H. Dijkhuis, kastelein aldaar veroorzaakt tot tolgaarder. Zijn loon zal voorlopig 20% ​​van de tolopbrengsten opleveren. Vaak komen er klachten over de tolheffing maar de gemeente wilde de tolheffing niet opheffen omdat men de opbrengst niet kon missen. Op 28 december 1899 komt er een korte van B en W van Marum met daarin het voorstel om de tolpachters schadeloos te stellen, vanwege “het van rechtswege eindigen van de heffing op 1 januari 1900”.