De Bloemersmastraat te Niekerk, omstreeks 1960.

De Bloemersmastraat te Niekerk, omstreeks 1960. Links het oude woninkje van Hermannes van Til, waar nu het woonhuis staat van E. Doornbos op nr. 25. Dit was toen nog de Dorpsstraat. De eerste woning rechts was café W. v.d. Veer en de tweede woning rechts is van R. Vegelin. Hij had een werkplaats voor rijwielen en brommers. Tevens was er een tankstation en werden er auto’s gerepareerd.