Niekerk De Smidshornerweg te Niekerk, omstreeks 1943. Dit winkeltje heeft gestaan, waar nu aan deze weg 2 en4a zijin gevestigd.

De Smidshornerweg te Niekerk, omstreeks 1943. Dit winkeltje heeft gestaan, waar nu aan deze weg 2 en
4a zijin gevestigd. Aan de oostkant woonde Rendert Zeldenrust en aan de westkant woonden deze dames;
links Grietje Bosklopper en rechts Fenje Reitsema. Ze hadden een winkeltje en gingen met de handkar
beladen met koffie, thee en wasmiddelen langs de huizen in Niekerk