De school met schoolwoning nog cens, maar nu met fietshok.

De school met schoolwoning nog cens, maar nu met fietshok. De fiets was inmiddels ook
voor schoolkinderen gemeengoed geworden.