De pastorie in Nuis, waarschijnlijk gebouwd in 1796,

De pastorie in Nuis, waarschijnlijk gebouwd in 1796,
maar ingrijpend verbouwd door ds. Damsté. Om-
streeks 1955 afgebroken en vervangen door nieuw-
bouw Toen verdween ook de naam ‘De Weeme’
boven de voordeur. In Drenthe zie je de naam nog 0p
verschilende pastorieën. Weeme is “wedeme’ of wel
‘aan de kerk geschonken’