Smederij van G. van der Haak aan de Hoofdweg in boerakker

Smederij van G. van der Haak aan de Hoofdweg in de zeventiger jaren. Hier wer-den bijna alle technische problemen opgelost.