Evangelisatiegebouw aan de Tolbertervaart

De evangelisatievereniging ‘Bidt en werkt’ begon haar activiteiten in 1918. Grote animator hiervan was de familie Lammert de Haan, die in een schuur bij hun huis aan de Zandhoogte evangelisatiediensten en zon- dagsscholen organiseerde. Ook de dames Machielsen