De winkel van Tamme Storteboom werd in kornhorn

De winkel van Tamme Storteboom werd eind jaren ’70, begin jaren ’80 overgenomen door S&M- bouw- markt (Snip en Molenhuis). Later kwam Ype Schreiber in het pand met een bedrijf in auto-onderdelen en reparatie.