De Kruisweg te Marum, omstreeks 1935.

De Kruisweg te Marum, omstreeks 1935. Links van de weg staat de Gereformeerde kerk en rechts zien we de rails van de stoomtram van Groningen naar Drachten, ook wel bekend als de Drachtster Tram.