De Wieren in Lujegast, omstreeks 1928.

De Wieren in Lujegast, omstreeks 1928.We kijken in noordelijke richting. Op de achtengrond linkes, staat de pastorie van de Ge-
reformeerde kerk. Motor en auto moesten even voor de fotograaf poseren. Op de achtergrond rechts bevond zich tevens de garage
van J. Rosema