Doezum met rechts de openbare school, omstreeks 1910.De school werd in 1 885 gebowvd

Doezum met rechts de openbare school, omstreeks 1910.De school werd in 1 885 gebowvd. In het huis aan de lin-
kerkant van de schoo\ woonde in latere jaren schoenmaker Werkman en nog later was het postkantoor hier gevestigd.De woning
links van de weg is de galanteriewinkel van De Vries en later Wiekema