De draaibrug over het Lettelberterdiep te Lettelbert, omustreeks 1903.

De draaibrug over het Lettelberterdiep te Lettelbert, omustreeks 1903. Over de brug staat het café annex bakkerij van
J. Smeding, Rechts zien we en oude gaslantaarn met een laddertje (voor de lantaaropsteker?)