de zuivelfabriek en haven, vlak na de Tweede Wereldoorlog; gezien uit noordelijke richting, in Roden

de zuivelfabriek en haven, vlak na de Tweede Wereldoorlog; gezien uit noordelijke richting, nu de Industrieweg. Na de sterke opkomst van de vrachtauto, lag er nog maar een enkel schip in de haven. Ook lagen hier een tijdlang twee woonboten. Rechts (op de foto niet zichtbaar) zat de smeerpijp voor afvalwater van de zuivel fabrick. De haven met dit stuk kanaal werd in 1966 gedempt. De zuivelfabriek was de eerste grote industrie van Roden, deze fabriek sloot medio 1982. Geheel links tegenover de fabrick, was van 1931 tot 1955 het voetbalveld. Daarna kwam de firma Egam B. V. op deze open plaats.