De Openbare Lagere School aan de Provincialeweg in Sebaldeburen

De Openbare Lagere School aan de Provincialeweg . Al in 1896 was er een Raadsvoorstel om te komen tot de bouw van een school . De openbare aanbesteding dateert van 1891 . De laagste inschrijver was Joh . Pijnacker uit Kollum voor f 4115 , – . Aan schoolmeubilair werd f 225 , – uitgegeven . De school is in 1972 afgebroken .