De brandweer van de gemeente Grootegast , geportretteerd circa 1950

v.l.n.r. Joh . Gelderloos- gemeentearchitect en brandweercommandant Piet Bouma- smid ( op plaats van huidige Aldi – winkel ) Bertus de Vries- P.T.T. – er Piet J. Hazenberg- hooiroeder Wiert J. De Vries- timmerman / aannemer Teade v.d. Hoek- gemeente – timmerman J. Scharft- stelmaker K.J. Venema- garagehouder / chauffeur brandweer G. V.d. Wal- stelmaker / ondercommandant