Deze foto is van voor 1921 : Dorpsweg in Opende – oost

Aan de linkerkant van de weg ( de zuidzijde ) café Copinga ( Obe en Janke ) . Voor 1 januari 1952 was dit Dorpsweg 46 , daarna tot 1972 Provincialeweg 67 en sinds 1 januari 1970 is het Provincialeweg 136 ( café Bakker ) . Ernaast het molenaarshuis Dorpsweg 48 . Verder de woning van schilder Fokke Teeninga en de winkel van Tjeerd Broersma .