Café in Opende-zuid 1973.

Café in Opende-zuid 1973.

Café in Opende-zuid 1973. Café en winkel zijn begin deze eeuw gebouwd voor Gerrit Storteboom en Aafke Boonstra. Het is afgebrand en na 1928 herbouwd door timmerman/aannemer Jozef van Kammen. De voorgevel is op het noorden geplaatst. Aan de oostkant was eerst een houten schuurtje van de Ned. Spoorwegen. Het platte dak van het stenen schuurtje op de foto is gemaakt door de caféhouder Wietze Bron. Voor 1952 was het adres Dorpsweg 357, vervolgens tot 1970 was het Parkweg 3 en vanaf 1 januari 1970 is het Parkweg 5.0p de ruit boven de linkerdeur staat “Klubhuis ‘de Jister’ (van de korfbalclub O.K.O.)”Jister” is Fries en betekent gedeelte van het weiland waar de koeien worden gemolken. Aan de hoek van de voorgevel en de zijgevel staat op het tweede bordje onder de dakgoot “Marten en Roelie”. Marten is Marten Dolstra, geboren in 1928. Roelie is Roelfke Wijkstra, geboren 1930. Zij hebben er slechts kort gewoond. Het café was vroeger het wachtlokaal voor de reizigers van de tram Drachten-Groningen. De eerste personentram reed op 1 september 1913. De laatste op 8 mei 1948. Daarna reden er alleen nog maar goederentreinen.