De diesellocomotief

De diesellocomotief verlaat via ‘t Piepke Leek en de
provincie Groningen, omstreeks 1980.