De Bloemersmastraat te Niekerk met garage Vegelin, in 1933.

De Bloemersmastraat te Niekerk met garage Vegelin, in 1933. Op de foto slaan van links naar rechts: Fienk
Vegelin, leunend op de mobiele benzinpomp voor de bromfietsen; Jan Oosterhof en zoon Klaas Oosterhof,
uit de Oude Wijk en Wiebe Boersma, zoon van Jan Boersma, uit de Schipsloot. In de speelkist ziten
Geessien en Sierd Vegelin. Let eens op de vele reclameborden aan de muur.