De Langeweg te Grootegast, omstreeks 1960

De Langeweg te Grootegast, omstreeks 1960. Al deze woningen zijn gebouwd door aannemers- en timmerbedrijf Frans Oosterhof, die zelf ook aan deze weg woonde. Dit zijn nog woningen met grote voortuinen.