De blauwververij van de firma Hillebrands.

De prijzen hadden destijds een ander niveau dan de huidige. Zo kostte een H deken met als opdruk een landschap

met schapen, in de maten 200 x 240 f 19,50. Een tweepersoons

zijden sprei was verkrijgbaar vanaf

f 17,-. En een ‘Tapis Belge’ vloerkleed, 345 x 260 ongeveer f 37,50. Het breiloon van een Mansborstrok kwam op 85 cent. Het stomen van een

overjas kostte f 1,— tot f 1,50. Terwijl het maakloon van een 2-persoons deken, met 3 kleuren doorwerkt, niet meer dan f 5,-bedroeg.

Tegenwoordig is in het pand een sto

merij gevestigd. Negentienzevenennegentig zal voor de firma Hillebrands een jaar worden om bij stil te staan. Dan zal het 200- jarig jubileum gevierd worden.