A De kruidenierswinkel van Sip Mertens in Nuis omstreeks 1930.

A De kruidenierswinkel van Sip Mertens in Nuis omstreeks 1930. Links is de kap te zien van de eierloods . Zoals bijna alle kruideniers in die dagen , kocht Mertens eieren bij zijn klanten en voor die klanten vormde dat een mooie tegenrekening voor de ontvangen kruidenierswaren . Mertens haalde de eieren overigens van heinde en ver , veelal bij collega kruideniers . Hij exporteerde de eieren hoofdzakelijk naar Engeland . Op de loods stond in grote letters aangegeven : ” EXPORT ” . De woning staat er nog , hoek Nieuweweg – Van Teyenslaan , maar sinds 1990 niet meer in gebruik als winkel .