Skûtsjesilen in de Rodervaart ? In de tijd van de foto heetten zulke schepen nog ge woon vrachtschepen .

Skûtsjesilen in de Rodervaart ? In de tijd van de foto heetten zulke schepen nog ge woon vrachtschepen . Op het schip zien we de familie Pebertsma ( zandvervoerders ) . Rechts het huis van Dries en Anna van Zonneveld – Meter . Dit huis is in 1996 afge broken voor de aanleg van de rondweg .