Roden Naast het huis van Piet Willems was de ingang naar het woonwagenkamp,

Naast het huis van Piet Willems was de ingang naar het woonwagenkamp, dat later verhuisde naar het verlengde van de Esweg, waar het nu nog is. De eerste bewoners waren voornamelijk afkomstig van de Roderesch, het Steenbergerveld, Alteveer en het toenmalige Ronerveld. Veelal was woningnood de oorzaak van het verblijf op dit kamp, maar ook gaven velen de voorkeur aan dit mobiele bestaan uit praktische overwegingen. Handel en stoelenmatten waren bronnen van bestaan, maar ook kon men met het hele gezin met de wagen naar het seizoenwerk bij de boeren trek- ken. Voor de school was het woonwagenkamp een zegen, want zij was op deze wijze verzekerd van voldoende leerlingen.