Een luchtfoto van Noordwijk gemaakt omstreeks 1948

Een luchtfoto van Noordwijk gemaakt omstreeks 1948 met op de voorgrond het café van Roelf van der Velde. Daarachter een loods die gebruikt werd als klompenmakerij. Het ini- tiatief om te komen tot een klompenmakerij in Noordwijk werd genomen door het drie- manschap Van der Velde, De Wit en Swart. De laatste was directeur van de daar gevestigde zuivelfabriek. ‘t Was in de tweede wereldoorlog, de zuivelfabriek kon door gebrek aan brandstof niet meer functioneren. In de fabriek werd toen met kunst en vliegwerk overge- gaan op klompenmaken. Na de oorlog, dus naast de genoemde loods en in 1950 of daarom- trent werd de klompenfabriek “TRIO” gebouwd.