Sjallemaheerd aan de Provincialeweg te Opende-oost.

Sjallemaheerd aan de Provincialeweg te Opende-oost. De ontstaansgeschiedenis van de Sjallemaheerd begon omstreeks het jaar 1000, dat was tevens de tijd van Opendes beginperiode. In de tachtiger jaren werd de boerderij bewoond door H. Braam.