De school in Nietap

Nietap 1920 en 1935. De lagere school te Nietap werd in 1878, ruim elf jaar na de aanleg van de J.P. Santeeweg naar Roden, gebouwd. In dat jaar werd ook de hoofdonderwijzerswoning gezet. Op de foto boven is het schoolplein vol gestroomd met de schoolgaande jeugd om voor de fotograaf te poseren.