Tramrails Marum Kruisweg anno 1928

links het vm . postkantoor , rechts garage / benzine pomp … ? en rechts achteraan het pand van Gjaltema 23. de timmerfabriek ‘ de Volharding ‘ van den heer H. Gjaltema , gunstig gelegen aan vaar water en tram . De fabriek met bijgebouwen beslaat een gezamenlijke oppervlakte van pl.m. 2000 M2 . Door uitbreiding en verbouwing dit jaar , met aanschaffing van de meest moderne machines op het gebied van houtbewerking , heeft men thans aan werkkrachten pl.m. 55 à 60 man noodig . Voor het merendeel zijn de provinciën Groningen , Friesland en Drenthe het afzetgebied , doch ook naar de overige deelen des lands wordt geleverd . Aan dezelfde zaak is verbonden een betonindustrie van vrij grooten omvang . 3e . te de Wilp : de groote coöp . Zuivelfabriek en graanmaalderij ‘ de Goede Hulp ‘ die over 1929 aan melk verwerkte 4.225.856 K.G. met een gemiddeld vetgehalte van 3.32 pct . Ook hier worden roomboter , verschillende soorten kaas en melkpoeders bereid . Totaal personeel pl.m. 40 personen . 26