Station Drachtster tram te Marum – West ( Marum – Buren ) anno 1915 .

De tram komt aanrijden . Op het perron staan o.a. een paard en wagen Wanneer men een grondiger onderzoek instelt naar de geschiedenis dezer gemeente dan valt dadelijk op , dat er weinig gebeurtenissen hebben plaats gehad , die zoo belangrijk waren , dat zij een beslissende beteekenis voor de gemeente hebben gehad . Trouwens er is in ‘ t algemeen blijkbaar zeer weinig voorgevallen , dat de geschiedschrijver vermeldenswaard achtte . Een paar feiten hebben evenwel zijn aandacht getrokken , o.a. het nonnenklooster van de Cistercienserorde ‘ Tresmontes ‘ ( is Driebergen ) dat van 1208 1599 bestond doch dat nooit meer dan een weinig beduidend klooster schijnt te zijn geweest . De eenzaamheid waarin het lag en de onvruchtbaarheid zijner uitgestrekte bezittingen , het merendeel bestond n.l. uit een hooge zandstreek , venen en lage landen droeg hiertoe bij . Wellicht moest men de plaats waarop het stond , door het slechten van drie kleine zandbergen voorbereiden ; vandaar de naam en vandaar ook de hooge ligging waardoor ook heden ten dage nog de plaats waar het gestaan heeft van verre zichtbaar is . Volgens de daaromtrent bestaande aantekeningen zou dit klooster door toedoen van Ger kesklooster gesticht zijn . De latijnsche naam ‘ Tres – montes ‘ ( Trimontes , later geworden tot Trimunte of Trimunt ) , 24 bracht in vroegere jaren het gerucht in zwang dat hier drie soorten van geld zouden geslagen zijn . Het volk namelijk , dat geen latijn verstond , zocht zich door gissen den naamsoorsprong op deze wijze te verklaren .