Het Verzorgingshuis te Opende-zuid. Sinds 12 december 1963 bekend als gem. verzorgingshuishuis “Parkheem”

Het Verzorgingshuis te Opende-zuid. Sinds 12 december 1963 bekend als gem. verzorgingshuishuis “Parkheem"

Het Verzorgingshuis te Opende-zuid. Sinds 12 december 1963 bekend als gem. verzorgingshuishuis “Parkheem”. De bouw werd aanbesteed op 22 februari 1890 voor werk- of armhuis, tevens schuur, voor een bedrag van f 9242,-. De aannemers: Jan Lubberts Eppinga, Gosse Lubberts Eppinga en Aldert Roelofs van der Wijk te Lippenhuizen. Het is afgebrand op 5 februari 1977.