Op deze foto uit 1930 staat de kruidenierswinkel in Lutjegast

Op deze foto uit 1930 staat de kruidenierswinkel in Lutjegast

Op deze foto uit 1930 staat de kruidenierswinkel van E. Faber die hij in 1920 heeft laten bouwen. Hij staat hier met zijn gezin afgebeeld. Zijn zoon Sietse heeft de zaak later overgenomen. Sietse verkocht de zaak door aan M. Miedema en deze verhuurde de winkel een aantal jaren aan zijn zoon Piet en weer later aan Jan Stokroos die er een moderne supermarkt van heeft gemaakt, waarin tevens een postagentschap is gevestigd. Op de foto v.l.n.r. Aafke v.d. Molen, Griet Bakker, Margriet Bron, Jan Floris, Eije Faber met zoon Riemer links en Sietse rechts aan de hand, dan Johannes, Dieuwke en Jan Faber. De vrouw is Hieke v.d. Wielen en geheel rechts Berend Bakker.